Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/freeperc/public_html/osetins.com/engine/classes/mysqli.class.php on line 162 æ » :: , ,

æ » :: , ,

 

:: 

:: 

:: 


:: 


:: 

:: æ æææ

:: .

:: .

:: 

:: 

 

:: 

:: 

::  ӕ

:: 

:: 

:: 

:: 

::  ?

:: 

:: 

:: 

:: 

:: 

 

:: 

::  æ

:: 

:: 

:: 

:: 

:: 

:: 

:: 

:: 

 

:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
::  XV - XVIII
::  XVIII
::  XIX
::  XIX
::  XX
::  XX XXI

 

:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 
:: 

 

 

- , ?

Google
-.
" "


 

«     2019    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 

2017 (1)
2017 (1)
2017 (1)
2017 (1)
2016 (1)
2016 (1)

 

@Mail.ru

 

. -

.

 

     
 
   

æææ

: æ »   

 
 

, ææ æ æ ææ æ . ææ æ æ , ææ ææ : " æ æ æ æææ, ææ- ' æ".
æ , ææ æ , æ æ, ææ , æ ææ ææ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 6199 | Автор: admin | Дата: 4 2008 

 


   

æ

: æ »   

 
 

æ æææ æ . Ææ æ . ææ æ, ææ, æ æ , æ æ æ ææ æ :
æ, æ, æ ææ! ææ æ , æ æ...
Ææ æ! ææ æ ... æ , ææ æ.
æ æ...


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4613 | Автор: admin | Дата: 4 2008 

 


   

æ æ

: æ »   

 
 

æ æ æ . æ ææ, ææ : " ææ æ æ , æ æ æ ææ".
Æææ æ æææ æ æ '. æ ææ æ ææ æ. æ æ . Ææ æ ææ æ æ, æ ' ææ:
æ æ , æ æ!
, ææ æææ. ææ æ æææ æ!
' æ æ! ææ æ, æ æ, ææ æææ æ, æææ æ , æ æ ææ!
æ æ. æ ' æ, æ æ!


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 5191 | Автор: admin | Дата: 4 2008 

 


   

Æææ æ

: æ »   

 
 

Æææ ææ 'æ : " ææ ææ æ, æ æ æ æ".
æ æ, ææ æ. æ ææ: " æ ææ æ , ææ æ ' ! æ æ ææ, æ æ æ ææ. æ, æ æ æ ."


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4638 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

ææ

: æ »   

 
 

æ 'æ æ. , ææ . æ æ.
ææ, ææ, æ æ. -
, æ !


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4517 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

æ ææ

: æ »   

 
 

æ æ. æ ææ 'æ æ æææ æ. æ ææ æ. Ææ æææ, æ æ ææ ææ æ. æ æ ææ, æ 'æ ææ ææ.
Ææ æ æ æ ææ.
æ æ ææ ææ æ-æ, ææ æ ææ . ææ ææ. æ æ , ææ æ æ æ , æ ææ: æææ æ.
æ , ææ ææ æ.
ææ ææ . æ ' ææ ææ ææ æ. æ æ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4706 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

æ

: æ »   

 
 

æææ æ æ , ææ æ æ æ . æ æ ææ, ææ, ææ æ ææ æ æ. ææ , ææ æ æææ æ, æ 'æ ææ. æ æ ææ, ææ æ æ , ææ : " æ".
Ææ æ æ . æ æ ææ æ, ææ æ æ , ææ æææ .
æ æ æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ.
æ æ ææ-æ. æ, ææ æ æ æ. æ æ. ææ æ , æææ ææ 'æ . æ æ æ æ æ æ , ææ ææ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4323 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

æ

: æ »   

 
 

æ ææ æææ æ . ææ æ æ
ææ . Ææ æ æ ææ. æ æ :
ææ æ, æ?
æ æ , æ æ æ ææ ææ. æ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4374 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

ææ

: æ »   

 
 

ææ æ æ ææ. æ ææ -ææ, ææ æ æ:
ææ ææ?
ææ æ , ææ æ æ ææ. æ .
Æ æ. æ æ , ææ æ æ æ . æ æ æ, ææ æ æ. ææ æ , ææ æ. æ æ , ææ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4433 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

ææ

: æ »   

 
 

ææ æ, ææ æ æ . æ , æ æ æ:
æ, æ, æ æ '...
æ, ææ, æ ' æ, æ æ .
Æ ææ, æ æ, ææ æ æ æ.
æ æ, æ æ!
Ææ ææ æ æ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4791 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

æ æ

: æ »   

 
 

æ ææ ' ææ :
æ æ. æ æ æ. ææ æ 'æ æææ .
æ æ æ æ, æ æ. æ, ææ æ 'ææ ' æ æ. æ , .
æ 'æ ææ -æ ææ æ, ææ ææ ææ :
ææ 'ææ, æ æ æ , æ æ 'æ!
æ , æ æ æ. æ æææ, ææ æ æ æææ. æ æ ' æ, æ ææ . æ ææ æ ææ. æ , ææ, ææ æ!


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4659 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

æææ ææ

: æ »   

 
 

æææ ææ 'æ , æ ææ. ææ æ æ æ æ, æ ææ æ. æææ æ æ ææ, ææ æ æ . . - æ æææ, æ- , ææ- æ æ æ '.
æææ æ æ ææ æææ , ææ æ æ æ, ææ- ææ: , æ æ ææ. ææ æ ææææ æ, ææ æ æ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4132 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

: æ »   

 
 

æææ æ æ, ææ æ æ .
Ææ æææ æ :
æ ?
æ, ææ æ.
ææææ ææ ææææ æ , ææ, æ ', ææ æ. æ æ , ææ æææ æ ææææ:
æ æ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4980 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

ææ ææ æææ

: æ »   

 
 

ææ ææ æææ æ, æ, æ æææ æ . Æ æ ææ 'æ æ æ æ:
ææ æ æ æ.
æ ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ:
.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4936 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

æ

: æ »   

 
 

æ ææ ææ æææ æ, ææ æ.
æææ æææ, ææ 'æ æ . Ææææ , ææ.
æ æ, ææ ææ æ æ:
æ, æ ææ æ æ!
æ ææ ææ æææ. æ, ææ æ æ æ æ.
æ, ææ æ? æ æ æ.
Æ æ ææ , æ, .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4049 | Автор: admin | Дата: 6 2008 

 


   

ææ ææ æææ æ

: æ »   

 
 

æ æ æ ææ ææ æææ. æ æ æ ææ, æ æ æ ææ. æ , æ ææ æ. æ ææ ææ:
Æ, æ, æ æææ !
æ æ ææ:
Æ, æ, !
æ-ææ ææ:
æ, æ ææ æ ææ æ!
-ææ ææ:
æ, æ 'æ æ æææ ææ æ æ æ!
ææ ææ æææ æ æ, ææ æ , æ ææ æ æ æ. æ ææ. ææ ææ æ æ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4412 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

ææ ææ æææ æææ

: æ »   

 
 

ææ ææ æææ æ æ:
ææ ææ. Ææ æ ææ ææ.
Ææ æ æ? æ æææ æ!
æ ææ ææ!
æ, æææ æ æ ææ 'æ æ ææ . Ææ æ æ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 2 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

æ æ æ æ

: æ »   

 
 

ææ ææ æææ, ææ æ , . , ææ æ ææ æ . , æ æ æ æ æ 'æ æ æ æ.
æææ æææ:
æ æ . æ æ æ æ æ. ææ æ ææ. æ , ææ æ æææ, æ æ æ.
æ ææ æ æ? æ æ æ æææ, æ æ æææ æ.
æ, , . æ æ æ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 5157 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

ææ ææ

: æ »   

 
 

æ ææ . æ æ æ, , æ 'æ æ.
æ ææ æ:
ææ æ, ææ .
æ æ , ææ æ æ.
æ æ æ, ææ æ æ. æ ææ æ æ æ, æ æ.
æ æ , æ. æ æ æ.
æ æ æææ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4741 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

æææ æ

: æ »   

 
 

æææ æ . ææ ææ æ . Ææ æ æææ æ æ:
æ æ ææ , æ æ æ , ææ æ ææ æææ, ææ æ æ æææ.
æææ -æ æ, ææ ææ æ.
æ æ ææ. æ æ, ææ æ æ, æææ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4708 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

ææ '

: æ »   

 
 

-æ æ æ . æ æ æ æ:
æ, æ æ, æ, æ æ, æ æ æ 'æ! ææ æ æ æ æææ ææ ææ ææ. æ ææ ææ. æ æ æ æ , æ æ æ .


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4735 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

æ

: æ »   

 
 

æ ææ . ææ 'æ æ æ. ææ æ æ , ææ ææ æ . æ , ææ æææ. ææ æ , ææ æ æ æææ æ.
- æ ææ , - ææ- æ æææ ææ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4384 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

æææ ææ

: æ »   

 
 

æ ææ 'æ ææ . æ, ææ . æ æææ æ , ææ ææ . , ææ æ ææ æ ææ.
æ æææ ææ: " ææ ææ , ææ ææ. ææ æ æ ææææ, æ æ ".
æ ææ æ. æ æ , æ , ææ æ , æ ææ: " æ , æ æ".


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4496 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


   

æææ ææ æ æ

: æ »   

 
 

æææ æææ 'æ ææ æ. æ ææææ:
ææ, ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ.
æ ææ? æ æ æ æ æææ ææ ææ, æ æ . Ææ æ ææ æ.
æ ? Æææ ææ æ, ææ æ 'ææ ææ æ?
æ ? æ æ æ æ , æ æ ææ.
æ æææ æ æ æ ææ, ææ æ:
æ , . ææ æ æ?
ææ ææ æ æ.


Читать дальше...

 
 

Просмотров: 4393 | Автор: admin | Дата: 7 2008 

 


 
     

 

 

 

 
  |

Copyright 2005-2016.
!